Tải Locker trên các thiết bị của bạn

Truy cập, chỉnh sửa, tự động điền mật khẩu mọi lúc, mọi nơi.

Mobile App
Tải ngay ứng dụng Locker Password Manager

Tải tiện ích Google Chrome

Chỉ cần một thiết bị bất kỳ có hỗ trợ trình duyệt web, bạn đã có thể truy cập Locker tại: Chrome Web Store

Truy cập phiên bản web

Chỉ cần một thiết bị bất kỳ có hỗ trợ trình duyệt web, bạn đã có thể truy cập Locker tại: locker.io/vault