Bảo mật là danh tính của chúng tôi

Tại Locker, chúng tôi xây dựng sản phẩm dựa trên nền tảng bảo mật mạnh mẽ nhất với công nghệ mã hóa đầu cuối, mã hoá zero-knowledgemô hình zero-trust nhằm đảm bảo Locker luôn là một sản phẩm uy tín, bền vững dành cho người dùng.

Tin tưởng bởi các đối tác hàng đầu

cake
sendo
acb
momo
mitsubishi
vntrip
agribank
opencommerce
onemount
ghtk
cake
sendo
acb
momo
mitsubishi
vntrip
agribank
opencommerce
onemount
ghtk

Nền tảng bảo mật

Công nghệ mã hóa tiên tiến

Tuân thủ bảo mật

Đọc thêm về Điều khoản dịch vụChính sách bảo mật của Locker

General Data Protection Regulation (GDPR)

NIST 800-63b Password Guidelines and Best Practices

FIDO2 Authentication

Các nghị định về bảo mật tại Việt Nam

Mục tiêu bảo mật

Bảo vệ (Protection)

Tận dụng công nghệ mã hóa mạnh mẽ, sao lưu định kỳ và các phương thức xác thực tiên tiến: xác minh hai bước, đăng nhập với khóa bảo mật/sinh trắc học chuẩn FIDO2,… để bảo vệ cho dữ liệu của bạn an toàn tuyệt đối, không thể bị mất hoặc đánh cắp.

Xử lý (Problem Solving)

Xác định và xử lý các vi phạm bảo mật xoay quanh việc lưu trữ, sử dụng mật khẩu và secrets như lộ lọt dữ liệu hay truy cập trái phép vào dữ liệu, nhằm đảm bảo được sự tuân thủ bảo mật bên trong tổ chức.

Phòng ngừa (Prevention)

Cung cấp các biện pháp cao cấp hơn để phòng vệ, ngăn chặn khả năng dữ liệu của người dùng bị rò rỉ hay khai thác trên không gian mạng, bao gồm kiểm tra sức khỏe mật khẩu, kiểm tra rò rỉ dữ liệu, bảo vệ sự riêng tư cho email; hay định kỳ cập nhật secrets, cập nhật khóa truy cập và theo dõi việc sử dụng secrets.

Kiến trúc bảo mật theo lớp