Tổng quan về Master Password

Một mật khẩu mở khóa tất cả mật khẩu

Master Password là gì?

Nói một cách đơn giản, Master Password là chìa khóa chính để mở kho dữ liệu của bạn. Master Password đảm bảo dữ liệu lưu trữ trong Locker của bạn hoàn toàn an toàn và tuyệt mật với mã hóa cấp quân đội. Không một ai, kể cả đội ngũ phát triển Locker, có thể xem Master Password của bạn.

Khi đăng ký một tài khoản mới trong Locker, bạn sẽ phải tạo một Master Password. Vì Master Password là mật khẩu chính để mở khóa tất cả mật khẩu bạn lưu trữ, bạn nên sử dụng một mật khẩu mạnh, phức tạp mà chỉ mình bạn biết.

Master Password hoạt động như thế nào?

Tất cả các dữ liệu bạn lưu trữ trong Locker đều được mã hóa bằng mã hóa AES-256-CBC và PBKDF2. Master Password của bạn chính là chìa khóa duy nhất giải mã.
Khi bạn nhập Master Password, Locker sẽ giải mã dữ liệu của bạn trên chính thiết bị và cấp cho bạn quyền truy cập vào kho dữ liệu. Khi bạn khóa kho dữ liệu hoặc đăng xuất khỏi Locker, dữ liệu của bạn sẽ được mã hóa trở lại. Lưu ý: Dữ liệu của bạn sẽ không được gửi đi bất cứ đâu nếu không có mã hóa.

Làm thế nào để tạo Master Password mạnh?

Để tạo một Master Password đủ mạnh, bạn nên chú ý:
 • 1
  Không sử dụng tên hoặc ngày sinh trong mật khẩu của bạn
 • 2
  Tránh sử dụng các cụm từ phổ biến trong mật khẩu
 • 3
  Nên sử dụng kết hợp chữ hoa và chữ thường, số và ký tự đặc biệt
 • 4
  Đảm bảo mật khẩu của bạn có ít nhất 12 ký tự

Lưu ý quan trọng

Locker hoạt động trên cơ sở kiến trúc không thông tin Zero-knowledge để đảm bảo bạn là người DUY NHẤT biết Master Password của bạn. Đội ngũ phát triển Locker không thể xem, sửa hoặc đặt lại Master Password của bạn bằng bất cứ cách nào, kể cả trong trường hợp bạn quên. Tuy nhiên, bạn có thể thử một số cách sau khi quên Master Password:
Nhận gợi ý Master Password. Nếu bạn đã chọn nhận gợi ý khi thiết lập Master Password, Locker sẽ gửi gợi ý đến email của bạn khi có yêu cầu.
Nếu tài khoản của bạn là Premium và đã thiết lập quyền truy cập khẩn cấp, bạn có thể lấy lại quyền truy cập vào kho dữ liệu của mình thông qua địa chỉ liên hệ đáng tin cậy của bạn.
Kiểm tra xem bạn vẫn còn đăng nhập trên thiết bị khác hay không. Nếu vẫn còn, hãy xuất từng danh mục dữ liệu của bạn theo cách thủ công để nhập vào tài khoản mới