Bạn là người duy nhất xem được dữ liệu của mình
Bảo vệ dữ liệu tuyệt mật với kiến trúc không kiến thức.
Giới thiệu kiến trúc không kiến thức (zero-knowledge)
Zero-knowledge proof (ZKP) là một công nghệ mật mã học, cốt lõi hoạt động của nó là phương pháp mà một bên có thể chứng minh với bên khác (người xác minh) rằng họ biết một giá trị x, mà không cần tiết lộ bất kỳ thông tin nào ngoài thực tế là họ biết giá trị x. Hai bên không trao đổi bất cứ thông tin nào về giá trị x trong quá trình này, nên thông tin không thể bị đánh cắp.
Kiến trúc không kiến thức trong Locker
Bằng việc áp dụng kiến trúc không kiến thức, Locker sẽ lưu bằng chứng rằng bạn có chìa khóa (ở đây là Master Password) mở kho dữ liệu của bạn thay vì lưu chìa khóa. Vì vậy, không ai - kể cả đội ngũ phát triển Locker, có thể xem hay sửa Master Password của bạn.

Kiến trúc không kiến thức đảm bảo rằng dữ liệu đã được mã hóa sẽ được bảo vệ tuyệt mật kể cả khi tin tặc xâm nhập vào hạ tầng dữ liệu của Locker. Tin tặc không thể giải mã dữ liệu đã mã hóa, và cũng không thể đánh cắp Master Password để giải mã.

Bạn là người DUY NHẤT sở hữu Master Password và có thể truy cập vào kho dữ liệu của bạn.
Bạn có thể đọc thêm về công nghệ bảo mật mà Locker sử dụng

 tại đây

Tận hưởng trải nghiệm Internet an toàn và liền mạch
Lưu và bảo vệ mật khẩu tốt hơn với Locker