Kiểm tra độ bảo mật của mật khẩu
Nhận cảnh báo mật khẩu yếu hay bị lộ để cập nhật kịp thời
Vì sao phải đặt mật khẩu mạnh?
Theo Verizon, hơn 80% sự cố lộ lọt dữ liệu đều bắt nguồn từ việc sử dụng mật khẩu yếu hoặc đã bị lộ. Do đó, đặt mật khẩu mạnh là bước đầu tiên để bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản của bạn.
Công cụ kiểm tra độ mạnh mật khẩu là gì?
Kiểm tra độ mạnh mật khẩu là công cụ kiểm tra độ mạnh yếu của mật khẩu và tính toán thời gian tin tặc có thể phá mật khẩu này.

Với Locker, công cụ kiểm tra độ mạnh mật khẩu còn hữu ích hơn thế. Công cụ này sẽ quét kho dữ liệu của bạn để phát hiện mật khẩu yếu, đã sử dụng lâu hoặc sử dụng cho nhiều tài khoản. Sau đó, bạn có thể dùng trình tạo mật khẩu mạnh có sẵn trong ứng dụng để bảo vệ dữ liệu tốt hơn.
Làm thế nào để sử dụng công cụ này?
Bạn có thể dùng thử công cụ kiểm tra độ mạnh mật khẩu của Locker trên web hoặc sử dụng tính năng này trong ứng dụng. (Chỉ khả dụng trong gói Locker Premium).
Tận hưởng trải nghiệm Internet an toàn và liền mạch
Lưu và bảo vệ mật khẩu tốt hơn với Locker